PRINT
Bremdal Vandværk Amba

Hyppigt stillede spørgsmål


Hvad koster 1m3 vand?
Incl. Vand-pris, Vandafledningsbidrag, vandskatter og moms.

Svar: Kr. 38,07 (2017)
 kr. 38,07 (2016)
Kr. 38,42 (2015)
Kr. 34,17 (2014)
 kr. 34,17 (2013)
kr. 33,88 (2012)
kr. 31,50 (2011)
kr. 30,25 (2010)
kr. 27,50 (2009)
kr. 24,94 (2008)
kr. 24,94 (2007)
kr. 25,44 (2006)
kr. 25,94 (2005)
kr. 24,69 (2004)
kr. 24,07 (2003)

Hvor mange liter vand bruger en person i gennemsnit pr. døgn?
Svar: 110 liter pr. person pr. døgn (2012-tal)


Jeg har købt ny opvaskemaskine, hvad er vandets hårdhedsgrad?
Svar: ca. 14 dH (temmelig hårdt) klik for mere info


Hvad gør jeg, når mit vasketøj er blevet gult på grund af snavs i vandet?
Svar: Hvis din bomuldstøjvask er blevet gul på grund af snavs i vandet efter f.eks. ledningsbrud, anbefaler Forbrugerstyrelsen følgende: Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 ltr. vand. Efter ca. ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 ltr. vand. Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.


Må jeg bruge vand til at vaske min bil?
Svar: ja


Må jeg bruge vand til at vande min have?
Svar: ja


Opfylder vandets kvalitet gældende regler?
Svar: ja, der foretages løbende kontrol med vandets kvalitet, via autoriseret institut
klik her. Se evt. under vandkvalitet.


Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg opdager en vandsprængning?
Svar: Ring til formanden Jens Aage Madsen, tlf.
97 85 25 23 eller tilsynsførende Eigil Høgh, tlf.
97 85 36 32 eller 97 84 02 17 Mobil: 40 76 81 17


Hvor er min stophane placeret?
Svar: Som hovedregel er den placeret i skellet til din grund. såfremt den ikke kan findes, kontakt vandværket, der vil være dig behjælpelig med sporing af stophanen.


Kan jeg stole på at min vandmåler viser korrekt?
Svar: ja


Skal jeg holde løbende kontrol med mit forbrug?
Svar: ja absolut, måleren bør tjekkes jævnligt, såvel når der er forbrug,
som ved en stille aften eller morgentime, hvorved kan konstateres om der er en utæthed i ejendommen. Klik for merer info.


Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg ikke forstår min vandregning?
Svar: Ring til kasserer Eigil Høgh på tlf. 97 84 02 17

Hvordan melder jeg flytning til vandværket?
Svar: Ring til Eigil Høgh på tlf. 97 84 02 17
Mail: bremdalvand@mail.dk
eller klik her


Hvad vil det sige, at være andelshave/interessent i vandværket?
Svar: At du ejer en andel af vandværket, sammen med de øvrige interessenter i vandværket.