PRINT
Bremdal Vandværk Amba

Indvindingsboringer:
 

Vandværket har i alt 3 boringer der alle ligger på vandværkes grund på Fjordvejen 28B, hvorfra der kan indvindes vand. Indvindede i 2015, 79.931 m3.

 

Forklaring om de enkelte boringer følger herunder.


Vandkvalitet og kontrol:

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.
 
Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.

Der udføres følgende kontroltyper:


• 1 Normal kontrol på vandværket
• 1 Pesticider på vandværket
• 1 Udvidet kontrol på vandværket
• 1 Kontrol med uorganiske sporstoffer på vandværket
• 1 Kontrol med organiske mikroforureninger og
• 4 Begrænset kontrol, hos forbrugerne
• 1 Borings kontrol hver 4 år.

Se vandanalyser på midtdrikkevand.dk:Klik her

Se analyseprogrammet for 2017:
Klik Her

Herunder kan du se borerappoter for:

Boring 1 DGU nr. 54.324 ligger nord for værket, er fra 1978
 Klik her

Boring 2 DGU nr. 54.344 ligger syd for værket, er fra 1981 Klik her

Boring 3 DGU nr. 54.545 ligger nummer 2 syd for værket, er fra 1997 Klik her