PRINT
Bremdal Vandværk Amba

Et vandværk skal have både vedtægter og regulativ, det er et lovmæssigt krav.

Regulativet indholder "leveringsbestemmelserne". Her findes reglerne for retten til forsyning med vand samt forbrugernes forpligtelser med hensyn til vand-installationer.

Regulativet udarbejdes i samarbejde med kommunen og indeholder altså myndighedernes bestemmelser for forholdet mellem vandværket og forbrugerne.

Se regulativ ny Klik her

Se regulativ gl. 
klik her