PRINT
Bremdal Vandværk Amba

Bremdal Vandværk:

forsyner 796 forbrugere med rent drikkevand.

Vi er 1.756 Bremdal-borger i 2017 ifølge Danmarks Statistik
Struer Kommune har nr. 671.

Ny statistik fra 2010 til i år.

www.statistikbanken.dk/bef44 eller se tabel for Bremdal,tabel for hele Kommunen


Gammel statistik fra 2006 til 2014.
www.statistikbanken.dk/bef44 eller se tabel for Bremdal, tabel for hele Kommunen

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af SRO-anlæg.
Hvis en af funktionerne svigter, får den tilsynsførende  straks en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind.

Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer.
Vandværket udpumpede 77.482 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere i 2016.

Hårdhed:
Drikkevandet er temmelig hårdt vand, det vil sige ca.14 dH. klik