PRINT
Bremdal Vandværk Amba

Velkommen til Bremdal Vandværks hjemmeside

Der henvises til www.struerenergi.dk


Her på hjemmesiden finder du nyttige oplysninger om vandforsyningen. Klik i menuen ovenover på de emner, der har din interesse.
Klik for stor billede "Bremdal nord 2007"


  Persondatapolitik for Bremdal Vandværk klik her.Der er ikke fundet spor af chlorothalonil-amidsulfonsyre i

drikkevandet hos Bremdal Vandværk A.m.b.a.
Bremdal Vandværk har den 02-05-2019 hos forbruger og den 14-05-2019 boringskontrol af boringerne 1-2-3 fået foretaget analyse af stoffet chlorothalonil-amidsulfonsyre i drikkevandet og der er IKKE konstateret indhold af stoffet.
 

Vigtigt.
Danske Vandværker opfordrer alle vandværker i områder, hvor der har været dyrket roer, løg og rødbeder, til straks at få lavet analyser af vandet for rester af sprøjte -
midlet desphenyl/chloridazon. Det har Bremdal Vandværk gjort den 04-09-2017 ved Pesticider kontrol Boring 1, der var ingen sprøjterester i vandet, se analyserapporten klik
her.

Hjælp os med forsat at have godt vand i Bremdal

 

Der er ved at blive udarbejdet en indsatsplan for Bremdal Vandværk. Indsatsplanen skal beskrive mulige forureningskilder, og hvilke tiltag der er nødvendige for at beskytte grundvandet bedst muligt. Arbejdet med indsatsplanen foregår i en arbejdsgruppe, der består af repræsentanter fra lodsejere i det berørte område, Bremdal Borger- og Grundejerforening, regionen, kommunen og vandværket.

En af de største trusler mod grundvandet er pesticider og sprøjtemidler. det gælder både i landbruget, men i høj grad også fra private indkørsler og haver. De enkelte grundejere i Bremdal kan derfor i høj grad være med til at minimere den risiko ved at dyrke deres haver uden gift eller ved at bruge meget mindre. Der er lavet en
"Grøn havekalender", der giver gode råd til haven måned for måned.

Derfor en stærk opfordring til, at du som borger i Bremdal er behjælpelig med at bevare grundvandet rent til fælles bedste for os alle i Bremdal.

Har du spørgsmål vedr. indsatsplanen, så er du velkommen til at kontakte os.

Du kan se, og læse mere om beskyttelse af grundvandet her på hjemmesiden.

Med venlig hilsen
Formanden
Jens Aage Madsen

 


  Rent vand - kommer fra hanen

Vandetsvej

 

På vandetsvej.dk fortæller ord og billeder om vandets kredsløb hele vejen fra grundvandet, gennem vandværket og ud til forbrugerne, videre gennem kloakker til renseanlæg og tilbage til naturen

  Klik for vandetsvej

 
 

Aktuelt

Der er P.T. ingen driftsforstyrrelse i Bremdal Vandværks forsyningsområde.

===
   Ser du der pibler vand op af jorden så ring til Eigil på tlf.. 4076 8117.


Klik! for at se huse der er til salg i Bremdal

Find huse til salg i BremdalAfgiftsstigninger på vandet.


Fra 1. januar 2012 til 2019. 

 

I forbindelse med finansloven for 2012 forhøjes afgiften for ledningsført vand med 86 øre til kr. 5,86 ny afgift de kalder drikkevandsbidrag på 67 øre, i alt kr. 6,53 med moms kr. 8,17 end stigning for 1 m3 på kr. 1,92 vedtaget den 21. december 2011. På jeres vandregning var teksten "Grøn afgift" er nu ændret til "Vandskat" Klik herProcesbenchmarking

Nøgletal for
Vand- og spildevandselskabet


sms/fastnettelefon -service

Bremdal Vandværk A.m.b.a. introducerer et nyt og unikt system, sms/fastnettelefon -service, der lynhurtigt kan informere forbrugerne pr. sms/fastnet -talebeskeder, hvis der opstår drifts- forstyrrelser eller behov for serviceinformation (f.eks måler-skift eller påmindelse om årsaflæsning)

Læs mere.

Tilmeld/afmeld.

 

NETS (PBS)

 


Slip for indbetalingskortet og lad Betalingsservice klare be-talingerne. Det er det nem-meste i verden   klik her

Download Adobe Reader

 

Hent Adobe Acrobat Reader


Dokumenter og rapporter her på hjemmesiden er PDF-filer. For at læse og ud-skrive dis-se, skal du have en PDF- reader installeret på din pc.

►►► Hent Adobe Reader


PS. Fjern fluebenet for ikke at installer Coogle Chrome. 

Beskyttelse af grundvandet

 

 Flere vandselskaber bakker op: Forbyd sprøjtemidler.
Klik herDen grønne havekalender.

 

Giv grundvandet et lift -dyrk haven uden gift.
Klik her


Beskyttelse af grundvandet.

Struer Kommune
Klik her

 


 

Spar på sprøjten
-hent hakken.

Svendborg Kommune

Klik her
   

 

Det handler om vores drikkevand.