PRINT
Bremdal Vandværk Amba

Velkommen til Bremdal Vandværks hjemmeside

Her på hjemmesiden finder du nyttige oplysninger om vandforsyningen. Klik i menuen ovenover på de emner, der har din interesse.
Klik for stor billede "Bremdal nord 2007"


Kamstrup fjernaflæsnings-måler

Kære Forbruger
 

Nu udskiftes alle vandmåler i Bremdal Vandværks forsyningsområde
Fremover skal du ikke selvaflæse din vandmåler. De nye elektroniske vandmålere kan nemlig fjernaflæses, holde styr på vandspild og give dig muglighed for at følge eget forbrug.

 


 

         Elektroniske vandmåler Multical 21          Kontrollerbar kontraventil

Udskiftningen af Bremdal Vandværks 787 målere, starter i år 2015 og forventes færdig i løbet af 2016.
I forbindelse med udskiftningen af måler monteres også en kontrollerbar kontraventil som er i henhold til gældende regler om etablering af tilbagestrømningssikring (DS/EN 1717).
Kontraventilen forhindrer, at vandet fra husinstallationen løber tilbage i ledningsnettet. Dette kan eksempelvis ske, hvis der arbejdes på ledningsnettet.

Bemærk at vedligeholdelsen af vandinstallationen herunder Kugleventiler og kontraventil på hviler altid ejeren. Bremdal Vandværk er kun ansvarlig for selve vandmåleren.

Vigtigt:
De forbruger der har fået fjernaflæsnings-måler monteret i 2015 skal selvaflæses som i plejer i 2015, vi regner med at kunne fjern-aflæse alle måler i 2016.


VVS-installatører der udskifter målerne for os er.


Udskiftet i 2015

Kjeld Bachs eftf. Jon Jensen. mobil: 2425 0589
Vejene, Jon skifter klik og se
Kjeld Bachs eftf. Hans Jensen. Mobil 2012 3185 Vejene, Hans skifter klik og se
Struer VVS. v/Claus Nielsen. mobil: 2012 3183
Vejene, Claus skifter klik og se

Udskiftes i 2016
Struer VVS. v/Claus Nielsen. mobil: 2012 3183 Vejene, Claus skifter klik og se
Kjeld Bachs eftf. Hans Jensen. mobil 2012 3185
Vejene, Hans skifter klik og se

Håber i tager godt i mod dem.

786  af 787 måler, er nu udskiftet til dags dato.


Vejene hvor der udskiftes måler i 2016
klik og se
 
"VIGTIGT"
Check hanen før og efter måleren klik.


Hvis du vil vide mere om den nye måler kan du se en film
Her (You Tube)

Multical 21 installation video Klik her

Brugervejledning til Kamstrup Multical 21 klik

Se Hedensted Vandværk.

Kamstrup fjernaflæsning af Vandmålere via Smart Phone klik her

På bestyrelsens vegne.

Kass./tilsynsførende
Eigil Høgh
Tlf: 9784 0217
Mobil: 4076 8117

Regionaludsigt

Hjælp os med forsat at have godt vand i Bremdal

 

Der er ved at blive udarbejdet en indsatsplan for Bremdal Vandværk. Indsatsplanen skal beskrive mulige forureningskilder, og hvilke tiltag der er nødvendige for at beskytte grundvandet bedst muligt. Arbejdet med indsatsplanen foregår i en arbejdsgruppe, der består af repræsentanter fra lodsejere i det berørte område, Bremdal Borger- og Grundejerforening, regionen, kommunen og vandværket.

En af de største trusler mod grundvandet er pesticider og sprøjtemidler. det gælder både i landbruget, men i høj grad også fra private indkørsler og haver. De enkelte grundejere i Bremdal kan derfor i høj grad være med til at minimere den risiko ved at dyrke deres haver uden gift eller ved at bruge meget mindre. Der er lavet en
"Grøn havekalender", der giver gode råd til haven måned for måned.

Derfor en stærk opfordring til, at du som borger i Bremdal er behjælpelig med at bevare grundvandet rent til fælles bedste for os alle i Bremdal.

Har du spørgsmål vedr. indsatsplanen, så er du velkommen til at kontakte os.

Du kan se, og læse mere om beskyttelse af grundvandet her på hjemmesiden.

Med venlig hilsen
Formanden
Jens Aage Madsen

 


  Rent vand - kommer fra hanen

Der er forskel på sprøjtemidler


Miljøstyrelsen kører i øjeblikket en kampagne: Godt havemiljø sprøjt med omtanke. Kampagnen skal få haveejere, der vælger at bruge sprøjtemidler, til at vælge et produkt, der belaster miljø og sundhed mindst muligt. Læs mere, klik på billedet.

 

  Godt havemiljø klikVandetsvej

 

På vandetsvej.dk fortæller ord og billeder om vandets kredsløb hele vejen fra grundvandet, gennem vandværket og ud til forbrugerne, videre gennem kloakker til renseanlæg og tilbage til naturen

  Klik for vandetsvej

 

Lokalplan i Bremdal

 

Aktuelt

Der er P.T. ingen driftsforstyrrelse i Bremdal Vandværks forsyningsområde.

===
   Ser du der pibler vand op af jorden så ring til Eigil på tlf.. 4076 8117.


Klik! for at se huse der er til salg i Bremdal

Find huse til salg i BremdalAfgiftsstigninger på vandet.


Fra 1. januar 2012 til 2019. 

 

I forbindelse med finansloven for 2012 forhøjes afgiften for ledningsført vand med 86 øre til kr. 5,86 ny afgift de kalder drikkevandsbidrag på 67 øre, i alt kr. 6,53 med moms kr. 8,17 end stigning for 1 m3 på kr. 1,92 vedtaget den 21. december 2011. På jeres vandregning var teksten "Grøn afgift" er nu ændret til "Vandskat" Klik herProcesbenchmarking

Nøgletal for
Vand- og spildevandselskabet


sms/fastnettelefon -service

Bremdal Vandværk A.m.b.a. introducerer et nyt og unikt system, sms/fastnettelefon -service, der lynhurtigt kan informere forbrugerne pr. sms/fastnet -talebeskeder, hvis der opstår drifts- forstyrrelser eller behov for serviceinformation (f.eks måler-skift eller påmindelse om årsaflæsning)

Læs mere.

Tilmeld/afmeld.

 

Bestyrelsen

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen:

 

Formand

Jens Aage Madsen
Bremdalvej 11
7600 Struer
Tlf.: 97 85 25 23
Mail:jensmadsen@mail.tele.dk

Kass./tilsynsførende
Eigil Høgh
Fasanvej 16
7600 Struer
Tlf.: 97 84 02 17
Mobil.: 4076 8117
Mail: bremdalvand@mail.dk 

Webmaster
Eigil Høgh
Tlf.: 97 84 02 17
Mobil.: 40768117
Mail: bremdalvand@mail.dk

Se hele bestyrelsen
Klik HerSe, hvem der sad i bestyrelsen ved Vandværkes 50 års jubilæum i 1996 klik her
 

NETS (PBS)

 


Slip for indbetalingskortet og lad Betalingsservice klare be-talingerne. Det er det nem-meste i verden   klik her

Download Adobe Reader

 

Hent Adobe Acrobat Reader


Dokumenter og rapporter her på hjemmesiden er PDF-filer. For at læse og ud-skrive dis-se, skal du have en PDF- reader installeret på din pc.

►►► Hent Adobe Reader


PS. Fjern fluebenet for ikke at installer Coogle Chrome. 

Beskyttelse af grundvandet

 

 Flere vandselskaber bakker op: Forbyd sprøjtemidler.
Klik herDen grønne havekalender.

 

Giv grundvandet et lift -dyrk haven uden gift.
Klik her


Beskyttelse af grundvandet.

Struer Kommune
Klik her

 


 

Spar på sprøjten
-hent hakken.

Svendborg Kommune

Klik her


Der er forskel på sprøjtemidler.

Miljøstyrelsen kører kampagne 11.04.11-19.06.11
Haveejere spiller hasard med miljøet.
 
Salmiakspiritus, eddikesyre og kaustisk soda er nogle af midlerne, der bruges mod ukrudt.
fpn.dk


Det handler om vores drikkevand.